Projektbeskrivning

Programmering av PLC och HMI samt drifttagning av pumpstation som pumpar älvsvatten till vattentäkt.

Verktyg: Siemens TIA v13