Projektbeskrivning

Programmering av PLC och HMI samt drifttagning av tryckstegringsstation för dricksvatten.

Verktyg: Siemens TIA v13