Projektbeskrivning

Stolsförstärkning, Volvo Lastvagnar Umeå

Leverans av komplett PLC och HMI styrning till en robotcell för hantering och punktsvetsning av stolsbalkar. Ingick även framtagande av funktionsbeskrivning, utbildning av operatörer och dokumentation.