Projektbeskrivning

Vi felsöker styrningen av ventilation till en lackeringsbox. Efter genomgång av programvara och kontroll av hårdvara lämnas en rapport till kunden som vidtar nödvändiga åtgärder.