Projektbeskrivning

Styrsystemsbyte och allmän upprustning av Tavelsjö avlopppsreningsverk. Drifttagning under skarp drift.

Verktyg: Siemens TIA v13.