Systemutveckling

Med flera år i branschen kan vi erbjuda en kunskap och bredd inom systemutveckling av styrsystem som är relativt unik.

Våra programmerare har en gedigen programmeringsutbildning från Umeå Universitet. Vi har kunskap att analysera tekniska problem ändå ner på kretsnivå men också ta oss an mjukare frågor som interaktionen mellan människa och maskin.

Vi har också erfarenhet av IT-system på högre nivå, t.ex. nätverk, databaser, specialapplikationer, m.m.