Om iLogik AB

iLogik AB

iLogik AB är ett teknikkonsultföretag med inriktning mot styrsystem.
Vi jobbar främst mot industri-, livsmedels- och fastighetsbranschen.
Våra erfarna konsulter konsulter har en bred kompetens inom automationsområdet.
Företaget grundades 2013 och har sedan dess genomfört många projekt, alla med ett lyckat resultat och nöjda slutkunder.

Miljö och Etik

De som arbetar på eller med iLogik skall känna sig trygga i att vi tillämpar en människosyn som alltid sätter individen i första hand. Vi accepterar inte särbehandling på grunder såsom religion, ursprung, handikapp, etc.
På iLogik arbetar vi systematiskt för att minska vår påverkan på miljön, både i ett lokalt och i ett globalt perspektiv. Vi ska tillgodose myndigheters och allmänhetens krav avseende miljöfrågor.

Erik Wetter

Ägare

Erik är en av två delägare till iLogik AB. Han är utbildad Civilingenjör i datavetenskap vid Umeå Universitet. Har en bakgrund med många års erfarenhet av systemutveckling mot Microsoft Windows, både när det gäller användargränssnitt, databaser, nätverkskommunikation, m.m. På senare tid har han jobbar som konsult inom automationsbranschen där hans starkaste sidor är teknisk förståelse och människa-dator-interaktion.

Fredrik Eriksson

Ägare

Fredrik är en av två delägare till iLogik AB. Han är utbildad Datoringenjör vid Umeå Universitet. Fredrik har lång erfarenhet av automation inom industri. Han är en mycket duktig projektledare och en vass programmerare. Fredrik besitter en enorm kapacitet när det gäller att förstå och lösa automationsproblem.

Björn Eliasson

Automationsingenjör

Björn blev den förste som anställdes av iLogik AB. Han är utbildad Industriell ekonom vid Umeå Universitet. Björn har arbetat med automation sedan 2016. Han är en mycket klipsk, driven och trevlig kille som redan är en helt självgående programmerare.

Stefan Karlsson,

Elkonstruktör / Montageledare

Stefan har lång erfarenhet av elinstallation inom industri. Han konstruerar elektriska installationer. I vår egen skåpverkstad kan han bygga apparatskåp i alla tänkbara storlekar.