Projektbeskrivning

Ombyggnad bättring måleri UD, nya buffertbord, omprogrammering, drifttagning conveyorstyrning. Verktyg: Siemens Step7, WinCC flexible, WinCC SCADA.