Projektbeskrivning

Ett akut uppdrag sedan snickeriet drabbats av haveri på en gammal Koyo PLC efter strömavbrott. Backup fanns förvisso på kasettband men tidens tand hade gjort det omöjligt att återskapa.

IMG_0134

Före

Vi hade en begagnad Siemens 300 PLC på lager och byggde om styrskåp och anpassade det för den nya PLC:n. Sedan implementerades ett helt nytt program utifrån kundens önskemål. På relativt kort tid hade vi sett till att kundens produktion kunde återupptas.

IMG_0142

Efter