Projektbeskrivning

Hålstans Volvo Lastvagnar Umeå

Leverans av anpassningar i befintlig PLC och HMI styrning på Mainline BIW (plåtsammansättning) vid installation av en hålstansutrustning på takstation.