Projektbeskrivning

Programmering och drifttagning av ny vattentäthetstestanläggning till Volvo lastvagnars monteringsfabrik i TUVE.
Verktyg: Siemens Step7, Siemens WinCC flexible.