Projektbeskrivning

Resursförstärkning Volvo Lastvagnar AB

Resursförstärkning på systemutveckling mot styrsystem och SCADA på måleriet.

Utredning och korrigering av befintliga PLC-program samt implementering av produktionsloggar för utvärdering av cykeltider mm