Stolsförstärkning, Volvo Lastvagnar Umeå

Leverans av komplett PLC och HMI styrning till en robotcell för hantering och punktsvetsning av stolsbalkar. Ingick även framtagande av funktionsbeskrivning, utbildning av operatörer och dokumentation.