Ack.styrning Hörnefors

Leverans av programmering av PLC och HMI för en ackumlatorstyrning på fjärrvärmenätet.

Inkluderade även projektering av driftkort över styrningen i samråd med slutkund.