2013, ÅF, Resursförstärkning, Volvo Lastvagnar Umeå

Resursförstärkning Volvo Lastvagnar AB Resursförstärkning på systemutveckling mot styrsystem och SCADA på måleriet. Utredning och korrigering av befintliga PLC-program samt implementering av produktionsloggar för utvärdering av cykeltider mm

2014, RCN, Ugnstömningsbuffert, Volvo Lastvagnar Umeå

ED-buffert Volvo Lastvagnar Umeå. Vi hjälpte RCN med en komplett leverans av PLC och HMI styrning av en ugnstömningsbuffert för lastbilshytter på Volvo Lastvagnars målerianläggning i Umeå. Inkluderade även visualisering i WinCC SCADA, framtagande av funktionsbeskrivning i samarbedte med slutkund samt dokumentation.

2016, PIVAB, Felsökning, Umeå Billackering

Vi felsöker styrningen av ventilation till en lackeringsbox. Efter genomgång av programvara och kontroll av hårdvara lämnas en rapport till kunden som vidtar nödvändiga åtgärder.

2014, ERBIWE HB, Larvik Impregnering, Norge

Larvik Impregnering, Norge Vi programmerar och drifttar en två torkkammare för nymålat impregnerat virke. Vardera kammare styrs av en Siemens 1200 PLC som kopplats samman till en gemensam touchpanel från Beijer electronics. I torkkammarna sitter fläktar, elvärmare, avfuktare samt temperatur- och fuktgivare. Ett evakueringsspjäll finns också. De fem fläktarna i varje kammare styrs av frekvensomriktare, […]

2014, Volvo Lastvagnar, Styrsystemsbyte, Umeå

Styrsystemsbyte AS258. Totalentreprenad, utbyte av en ABB AC450 för fastighetsstyrning på Volvo Lastvagnar Umeå till 6st nya Siemens 315F system. Framtagande av nya elunderlag i EplanP8, ombyggnad av befintliga skåp, leverans av nytt elskåp, nya driftkort för samtliga berörda system, ny programmeringsstandard PLC och iFix.

2014, PAN Elektronik, Trätrappor, Norsjö

Trätrappor, Norsjö Vi gör ett övervakningssystem som består av en ILC350 PLC från Phoenix Contact som 3 st Profinet-noder. Systemet övervakar driftstatus på 4 olika tillverkningsmaskiner och loggar det över tid. Utöver detta skapar vi ett Excel-script som automatiskt hämtar loggar från PLC och presenterar det som en graf.

2014, Umeå Energi, Fjärrvärme, Umeå

Dåva, Umeå Vi sammanställer en funktionsbeskrivning över vattenreninsanläggning med reverserad osmos. Till grund för funktionsbeskrivningen har vi PLC-program från Siemens 300 PLC samt diverse driftinstruktioner. Den nya funktionsbeskrivningen skall användas för implementation av PLC-program i ABB 800xA när den utgångna PLC:n byts ut. Funktionsbeskrivningen anpassas så att den följer strukturen för objektmodellen i ABB 800xA.

2014, RCN, Flödesförändringar, Volvo Lastvagnar Umeå

Vi hjälper RCN att bygga om delar av Volvo-måleriets transportsystem för att genom flera flödesförändringar ytterligare förbättra produktionstakten i fabriken. Bland annat förlängs en hiss med ytterligare en våning, två kedjetransportörer förlängs, nya rullbanor installeras och ett stort antal rullbanor byter flödesriktning. Programvaran i flera Siemens PLC i 400-serien uppdateras samt uppdateringar av operatörspaneler. Det […]

2014, RCN, Hålstans, Volvo Lastvagnar Umeå

Hålstans Volvo Lastvagnar Umeå Leverans av anpassningar i befintlig PLC och HMI styrning på Mainline BIW (plåtsammansättning) vid installation av en hålstansutrustning på takstation.

2013, Björks Snickeri, Umeå

Ett akut uppdrag sedan snickeriet drabbats av haveri på en gammal Koyo PLC efter strömavbrott. Backup fanns förvisso på kasettband men tidens tand hade gjort det omöjligt att återskapa. Vi hade en begagnad Siemens 300 PLC på lager och byggde om styrskåp och anpassade det för den nya PLC:n. Sedan implementerades ett helt nytt program […]

2014, RCN, Transportsystem, Tjeckien

 AGROSTROJ PELHŘIMOV A.S., Tjeckien Ett begagnat transportsystem flyttas från en fabrik i Sverige till Tjeckien. Den består av ett 20-tal transportörer, bland annat rullbanor, kedjetransportörer, lyftbord och pallnedstaplare. Ett helt nytt PLC-program implementeras och systemet drifttas på plats i Tjeckien. Styrsystemet består av en Siemens 300 PLC som komminicerar med ett anslutande system via ProfiBus. […]

2014, Umeå Energi, Fjärrvärme, Hörnefors

Ack.styrning Hörnefors Leverans av programmering av PLC och HMI för en ackumlatorstyrning på fjärrvärmenätet. Inkluderade även projektering av driftkort över styrningen i samråd med slutkund.