2016, Vakin, Tavelsjö ARV, Umeå

Styrsystemsbyte och allmän upprustning av Tavelsjö avlopppsreningsverk. Drifttagning under skarp drift. Verktyg: Siemens TIA v13.

2017, Volvo Lastvagnar, Ventilation, Umeå

Totalentreprenad el/styr systembyte fastighet Energicentral UC. Utbyggnad befintlig Siemens S7-315F samt nyinstallation 1st S7-1515. Projektledning totalentreprenad, programmering, projektering styr, drifttagning. Verktyg: Siemens Step7, Siemens TIA V14 Proficy iFix SCADA, Siemens WinCC SCADA.

2016, RCN, Robotsvetsline, Ålö Umeå

Programmering och drifttagning av ny robotsvetsline för frontlastare, conveyorsystem, fixturer, robotar samt övrig kringutrustning. 1st S7-1516F-3PN/DP, 1st KTP900F mobile panel, 4st TP1200 paneler, 20st Fanuc-robotar, Siemens-servodrifter för fixturer, Profinet, Profibus, ASi. Verktyg: Siemens TIA V14, TIA WinCC V14.

2016, Vakin, Programmeringsstandard pumpstationer, Umeå

Vidareutveckling av ny programmeringsstandard med standardprogram för pumpstationer för S7-1200/S7-1500 med programbibliotek för både PLC och standardobjekt på HMI paneler. Verktyg: Siemens TIA V13, Siemens WinCC V13.

2016, Volvo Lastvagnar, Systembyte fastighet, Umeå

Systembyte fastighet byggnadsdel 80 samt kontor VGRE. Framtagande nytt standardbibliotek med typkretsar för S7-1500 CPU:er. Framtagande objektbibliotek i WinCC SCADA. Systembyte 1st Siemens S7-315F samt 1st S7-1511. Verktyg: Siemens Step7, Proficy iFix SCADA, Siemens WinCC SCADA.

2015, RCN, Rutlimningscell, Volvo Lastvagnar Tuve

Programmering och drifttagning av ny rutlimningscell till Volvo lastvagnars monteringsfabrik i TUVE. ABB robotar, SCA-shucker limningssystem samt SEW-servodrifter för omdockning hytt. Verktyg: Siemens Step7, TIA-WinCC V13, SEW motion studio.

2013, ÅF, Resursförstärkning, Volvo Lastvagnar Umeå

Resursförstärkning Volvo Lastvagnar AB Resursförstärkning på systemutveckling mot styrsystem och SCADA på måleriet. Utredning och korrigering av befintliga PLC-program samt implementering av produktionsloggar för utvärdering av cykeltider mm

2014, RCN, Ugnstömningsbuffert, Volvo Lastvagnar Umeå

ED-buffert Volvo Lastvagnar Umeå. Vi hjälpte RCN med en komplett leverans av PLC och HMI styrning av en ugnstömningsbuffert för lastbilshytter på Volvo Lastvagnars målerianläggning i Umeå. Inkluderade även visualisering i WinCC SCADA, framtagande av funktionsbeskrivning i samarbedte med slutkund samt dokumentation.

2016, PIVAB, Felsökning, Umeå Billackering

Vi felsöker styrningen av ventilation till en lackeringsbox. Efter genomgång av programvara och kontroll av hårdvara lämnas en rapport till kunden som vidtar nödvändiga åtgärder.

2014, ERBIWE HB, Larvik Impregnering, Norge

Larvik Impregnering, Norge Vi programmerar och drifttar en två torkkammare för nymålat impregnerat virke. Vardera kammare styrs av en Siemens 1200 PLC som kopplats samman till en gemensam touchpanel från Beijer electronics. I torkkammarna sitter fläktar, elvärmare, avfuktare samt temperatur- och fuktgivare. Ett evakueringsspjäll finns också. De fem fläktarna i varje kammare styrs av frekvensomriktare, […]

2014, Volvo Lastvagnar, Styrsystemsbyte, Umeå

Styrsystemsbyte AS258. Totalentreprenad, utbyte av en ABB AC450 för fastighetsstyrning på Volvo Lastvagnar Umeå till 6st nya Siemens 315F system. Framtagande av nya elunderlag i EplanP8, ombyggnad av befintliga skåp, leverans av nytt elskåp, nya driftkort för samtliga berörda system, ny programmeringsstandard PLC och iFix.

2014, PAN Elektronik, Trätrappor, Norsjö

Trätrappor, Norsjö Vi gör ett övervakningssystem som består av en ILC350 PLC från Phoenix Contact som 3 st Profinet-noder. Systemet övervakar driftstatus på 4 olika tillverkningsmaskiner och loggar det över tid. Utöver detta skapar vi ett Excel-script som automatiskt hämtar loggar från PLC och presenterar det som en graf.

2014, Umeå Energi, Fjärrvärme, Umeå

Dåva, Umeå Vi sammanställer en funktionsbeskrivning över vattenreninsanläggning med reverserad osmos. Till grund för funktionsbeskrivningen har vi PLC-program från Siemens 300 PLC samt diverse driftinstruktioner. Den nya funktionsbeskrivningen skall användas för implementation av PLC-program i ABB 800xA när den utgångna PLC:n byts ut. Funktionsbeskrivningen anpassas så att den följer strukturen för objektmodellen i ABB 800xA.

2014, RCN, Flödesförändringar, Volvo Lastvagnar Umeå

Vi hjälper RCN att bygga om delar av Volvo-måleriets transportsystem för att genom flera flödesförändringar ytterligare förbättra produktionstakten i fabriken. Bland annat förlängs en hiss med ytterligare en våning, två kedjetransportörer förlängs, nya rullbanor installeras och ett stort antal rullbanor byter flödesriktning. Programvaran i flera Siemens PLC i 400-serien uppdateras samt uppdateringar av operatörspaneler. Det […]

2014, RCN, Hålstans, Volvo Lastvagnar Umeå

Hålstans Volvo Lastvagnar Umeå Leverans av anpassningar i befintlig PLC och HMI styrning på Mainline BIW (plåtsammansättning) vid installation av en hålstansutrustning på takstation.

2013, Björks Snickeri, Umeå

Ett akut uppdrag sedan snickeriet drabbats av haveri på en gammal Koyo PLC efter strömavbrott. Backup fanns förvisso på kasettband men tidens tand hade gjort det omöjligt att återskapa. Vi hade en begagnad Siemens 300 PLC på lager och byggde om styrskåp och anpassade det för den nya PLC:n. Sedan implementerades ett helt nytt program […]

2014, RCN, Transportsystem, Tjeckien

 AGROSTROJ PELHŘIMOV A.S., Tjeckien Ett begagnat transportsystem flyttas från en fabrik i Sverige till Tjeckien. Den består av ett 20-tal transportörer, bland annat rullbanor, kedjetransportörer, lyftbord och pallnedstaplare. Ett helt nytt PLC-program implementeras och systemet drifttas på plats i Tjeckien. Styrsystemet består av en Siemens 300 PLC som komminicerar med ett anslutande system via ProfiBus. […]

2014, Umeå Energi, Fjärrvärme, Hörnefors

Ack.styrning Hörnefors Leverans av programmering av PLC och HMI för en ackumlatorstyrning på fjärrvärmenätet. Inkluderade även projektering av driftkort över styrningen i samråd med slutkund.